Blog

Profesjonalna dezynsekcja w gastronomii

Każda firma pracująca w branży gastronomicznej mierzy się z potrzebą utrzymania szczególnego porządku i czystości. Higiena ma tu podstawowe znaczenie, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie konsumentów oraz pracowników. Podpowiadamy, jak przeprowadzić profesjonalną, a więc skuteczną dezynsekcję w gastronomii.

Jakie szkodniki najczęściej dokuczają w gastronomii ?

Lokale gastronomiczne to potencjalnie najlepsze środowisko do bytowania różnego rodzaju owadów. Decyduje o tym przede wszystkim łatwy dostęp do dużej ilości pożywienia. Szkodniki w gastronomii mogą pojawiać się na wszystkich etapach procesu produkcji lub przygotowywania produktów żywnościowych.

Ogólnie podzielić je można na owady biegające i latające, a także szkodniki magazynowe.

Do pierwszej grupy zalicza się szeroko pojęte prusaki i karaluchy oraz mrówki, w tym uciążliwe faraonki.

Najpopularniejsze owady latające to muchy, w tym popularne muchy domowe i owocówki, ale także np. pojawiające się sezonowo osy.

Do osobnej grupy szkodników zalicza się różne gatunki owadów, które żerują w magazynach i składowanych produktach, np. w mące. Najpopularniejsze to miklik mączny, trojszyk czy spokrewniony z nim mącznik młynarek.

Niektóre gatunki można zaliczyć do dwóch grup. Przykładem jest omacnica spichrzanka, powszechniej znana jako mól spożywczy, której larwy żerują w przechowywanych produktach, a dorosłe owady potrafią wyroić się w dużej liczbie.

Czym grożą szkodniki w gastronomii?

Wyróżnić można dwa negatywne efekty ich obecności. Pierwszym z nich jest zagrożenie biologiczne. Owady często przenoszą mikroby, wirusy i grzyby, które mogą zostawiać na żywności. Odchody żerujących owadów zawierają także niebezpieczne dla ludzi alergeny. Obecność szkodników to więc przede wszystkim zagrożenie chorobami – zarówno dla klientów, jak i personelu zakładów.

Drugim negatywnym efektem działalności owadów są straty fizyczne. Żerujące owady uszkadzają produkty i wyroby żywnościowe. Jednocześnie zanieczyszczają je odchodami i mogą powodować szybsze psucie się żywności. Wyroby naruszone przez szkodniki nie nadają się do spożycia i muszą zostać zutylizowane, co oznacza realne straty dla zakładu lub lokalu gastronomicznego.

Gdzie mogą pojawić się szkodniki?

Można wyróżnić kilka najważniejszych stref szczególnie narażonych na obecność owadów występujących w obiektach gastronomicznych.

Fumigacja zboża

Pierwszą z nich są magazyny i składy. Przechowuje się w nich surowce i półprodukty wykorzystywane do produkcji oraz gotowe wyroby. Zarówno duże, jak i niewielkie magazyny mogą stwarzać warunki do rozwoju szkodników, szczególnie jeśli żywność nie jest odpowiednio zabezpieczana.

Magazyn bardzo często może stać się drogą, przez którą szkodniki dostaną się do zakładu lub lokalu. Zdarza się na przykład, że zostaną przyniesione z dostawą produktów. Dlatego niezwykle istotne jest sprowadzanie produktów od sprawdzonych dostawców i firm, które gwarantują odpowiednią jakość i ochronę. W przypadku dostaw z nowych kierunków lub od nowych kontrahentów zaleca się ostrożność i kontrolę partii dostarczanego towaru.

Kolejna strefa narażona na inwazję szkodliwych owadów to kuchnie, a także pomieszczenia czy linie produkcyjne. To tutaj zachodzi proces obróbki lub przygotowywania dań, co wiąże się z ułatwionym dostępem do produktów spożywczych oraz wytwarzaniem odpadów. Niezwykle ważne jest utrzymywanie stałego porządku i częste sprzątanie w takich miejscach.

Środowiskiem szczególnie sprzyjającym rozwojowi szkodników, w tym prusaków i karaluchów, mogą być też śmietniki i miejsca przechowywania odpadów. Bardzo często to właśnie na etapie składowania i usuwania śmieci pojawia się potrzeba przeprowadzenia zabiegu dezynsekcji.

Znaczenie profesjonalnej dezynsekcji w gastronomii

Dezynsekcja to zabieg usuwania szkodliwych owadów przy wykorzystaniu odpowiednich metod i środków. Dobór metody dezynsekcji i stosowanych środków zależy w każdym przypadku od konkretnych potrzeb i występujących zagrożeń.

Kluczowe jest rozpoznanie rodzaju szkodników oraz dokładnych miejsc ich występowania. Na formę przeprowadzanych zabiegów mogą mieć też wpływ warunki miejscowe, możliwości techniczne czy profil działalności danego zakładu lub lokalu.

Wśród najpopularniejszych metod dezynsekcji stosowanych w gastronomii znajdują się opryski. Przy użyciu specjalistycznych urządzeń rozprowadza się w pomieszczeniach preparaty biobójcze lub odstraszające owady. Pośród wielu dostępnych substancji trujących są zarówno wabiące, które są chętnie spożywane przez szkodniki, jak i działające zewnętrznie, przez sam kontakt zwierzęcia z preparatem. Zaletą oprysków są szybkie efekty i redukcja liczby szkodników, jednak wada to problemy z usunięciem całej populacji.

Rozwinięciem oprysków jest tzw. metoda zamgławiania, która charakteryzuje się większą skutecznością. Środki owadobójcze rozprowadza się przy pomocy specjalnych generatorów wytwarzających aerozol popularnie nazywany mgłą.

Zaletą tego zabiegu jest możliwość dotarcia z substancją do trudno dostępnych miejsc, a dzięki temu eliminacja szkodników staje się skuteczniejsza. Zabieg można przeprowadzać zarówno z wykorzystaniem aerozolu zimnego, jak i mgły generowanej przez emisję pary wodnej.

Inne dostępne metody to wykładanie żelów owadobójczych. Sprawdzają się w przypadku owadów biegających, takich jak prusaki, mrówki oraz rybiki. W miejscach, gdzie stwierdzono ich obecność, umieszcza się żel, który owady chętnie zjadają. Zaletą tej metody jest długotrwałe działanie.

Uzupełnieniem wyżej wskazanych najpopularniejszych technik są różnego rodzaju wabiki, lepy i pułapki, które fizycznie łapią i unieruchamiają osobniki.

Jeśli w zakładzie lub lokalu gastronomicznym zidentyfikowano problem obecności szkodliwych owadów, nie należy podejmować się ich zwalczania we własnym zakresie. Stawka jest zbyt wysoka – chodzi o zdrowie klientów i konsumentów. Warto powierzyć to zadanie profesjonalistom. Dzięki wiedzy i doświadczeniu będą oni w stanie dobrać najlepsze sposoby i środki oraz przeprowadzić efektywną dezynsekcję. Co równie ważne, biorą na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo przeprowadzanych zabiegów.

Jeśli potrzebujesz pomocy w profesjonalnej dezynsekcji w gastronomii – jesteśmy do Twojej dyspozycji!

UMÓW SIĘ JUŻ TERAZ - DERATYZACJA WROCŁAW

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam uporać się z każdym gatunkiem pasożytów!
Nie wierzysz? Przekonaj się sam!

+48 668 478 452
Umów się na wycenę

DDD Wrocław, Dolny Śląsk, Opole - Obszar wykonywania usług

Działamy na terenie między innymi: Wrocławia, Kłodzka, Świdnicy, Dzierżoniowa, Wałbrzycha, Oławy, Prudnika, Nysy, Głuchołaz, Opola.

DDD Wrocław i okolice - mapa

Kliknij mapę, aby wyświetlić większą wersję.

Formularz kontaktowy

Cookies settings
keyboard_arrow_up